Home / Thanh Huyền Học Hay

Thanh Huyền Học Hay

Trẻ em khuyết tật bằng tiếng Anh

Video Từ vựng tiếng Anh về Khuyết tật Sắp đến ngày Người khuyết tật thế giới 3/12 rồi. Mời các bạn hãy cùng HocHay tìm hiểu về từ vựng liên quan đến Người khuyết tật thông qua Video này nhé! Trẻ em khuyết tật bằng tiếng Anh What are the …

Xem Blog