Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew….I wish I knew… – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-37-if-i-knew-i-wish-i-knew-hoc-hay-342.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew….I wish I knew… – HocHay A. IF I KNEW – Cách sử dụng: Câu điều kiện loại 2 (câu if 2) là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Câu điều kiện loại …

Xem Blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 2: Health – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 2: Health – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 2 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-2-health-hoc-hay-16.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 2 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 2: Health Listen and read. …

Xem Blog

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My Hobbies – Học Hay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 1: My Hobbies – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 1 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-1-my-hobbies-hoc-hay-15.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 1 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 1: My Hobbies Listen …

Xem Blog