Home / Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Bar Chart

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Bar Chart

Cách viết Writing Task 1 Bar Chart chi tiết cho người mới bắt đầu ...

ou should spend about 20 minutes on this task.

The chart below shows the number of men and women in further education in Britain in three periods and whether they were studying fulltime or part-time.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

 

Bài viết 1:

The bar chart illustrates how many males and females have studied in full-time and part-time education in the following years: 1970 to 1971, 1980 to 1981 and 1990 to 1991.

 

It is clear that in all three time periods more people of both sexes were involved in part-time education than fulltime. Overall the number of men in fulltime education rose from approximately 100 thousand to 200 thousand, whereas the number of men in part-time education was lower in the early nineties than twenty years earlier.

 

As far as women are concerned, the numbers increased in both sectors of education. The number of part-time female students increased dramatically from 700 thousand to 1.2 million in the twenty year period. The amount of women in fulltime education went up more gradually from 100 thousand in 1971 to just over 200 thousand in 1991. This was similar the increase for fulltime male students.

 

To sum up, the number of women in both sectors increased significantly while it seems that the rate of men entering part-time education decreased a little and was fluctuating.

 

(179 words)

 

Band 5

 

Nhận xét:

– Độ dài hợp lí

– Bài viết có đề cập đến xu hướng thay đổi của biểu đồ nhưng việc dẫn chứng số liệu chưa đủ, thiếu đi những thông tin quan trọng

– Sử dụng dấu câu sai làm cho bài viết trở nên khó hiểu

– Cấu trúc câu sử dụng đơn giản, có cố gắng dùng những cấu trúc phức tạp nhưng không đúng

 

Bài viết 2:

According to this graph, the number of men and women in farther education in Britain shows that following pattern.

 

In the case of male, the number of male has declined slightly from about 100 thousands in 1970/71 to about 850 thousands in 1990/91. However, this figure rose back to about 850 thousands in 1990/91 from about 820 thousands in 1980/81. The proportion of full-time education has declined during this period. However, the proportion of part-time education has increased dramatically.

 

On the other hand, in the case of female, the number of both full-time education and part-time education has increased during the period.

 

From about 700 thousands in 1970/71, these figures rose to about 820 thousands in 1980/81, to about 1100 thousands in 1990/91. In terms of full-time education, this figure rose by about 260 to about 900 in 1990/91.

 

On the other hand, with respect to part-time education, this figure rose dramatically between 1980/81 and 1970/71. However this figure rose slightly between 1980/81 and 1990/91.

 

(165 words)

 

Band 6

 

Nhận xét:

– Mô tả xu hướng thay đổi và đưa số liệu dẫn chứng tốt

– Thông tin đề cập vẫn còn bị thiếu và bị sai một vài chỗ

– Đoạn văn có sự liên kết nhưng từ nối câu được sử dụng quá nhiều và không thích hợp

– Ngữ pháp được sử dụng một cách chính xác và tốt

– Việc dùng từ vẫn còn sai 

– Độ khó trong các cấu trúc câu vẫn còn hạn chế

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-ielts-writing-task-1-bar-chart-bieu-do-cot-hoc-hay-180.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Vai trò của thương mại điện tử là gì?

Vai trò của thương mại điện tử là giúp các doanh nghiệp nhỏ bán hàng trực tiếp cho khách hàng của mình #ViecLamVui #MuaBanNhanh #Ecommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *