Home / Uncategorized / Hướng dẫn học Hóa 12- Chương 2 – Bài 2: Lý thuyết chung về disaccharide

Hướng dẫn học Hóa 12- Chương 2 – Bài 2: Lý thuyết chung về disaccharide

Video Chương 2 – Bài 2: Lý thuyết chung về disaccharide

Tính chất vật lý

SACCAROZƠ (C12H22O11)

Là chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, nóng chảy ở 185oC.

Còn được gọi là đường kính.

Cấu trúc phân tử

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. C6H11O5-O-C6H11O5

Không có nhóm chức CHO nên không có phản ứng tráng bạc và không làm mất màu nước brom.

Tính chất hóa học

Có tính chất của ancol đa chức và có phản ứng thủy phân.

Phản ứng với Cu(OH)2

2C12H22O11  +  Cu(OH)2  (C12H21O11)2Cu  + 2H2O

                                             Màu xanh lam

Không khử Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ cao. 

Phản ứng thủy phân

 C12H22O11 +  HO −−−→H+,t0 C6H12O6 + C6H12O

   saccarozơ                           glucozơ       fructozơ

Ứng dụng

Saccarozơ được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, để sản xuất bánh kẹo, nước giải khát,…Trong công nghiệp dược phẩm để pha chế thuốc.

* Phần đọc thêm

MANTOZƠ (đồng phân của Saccarozơ)

– Ở trạng thái tinh thể, gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau: a – C1 – O – C4 – gọi là liên kết a -1,4 – glicozit.

– Trong dung dịch, gốc a – glucozơ của mantozơ có thể mở vòng tạo ra nhóm –CH=O

Do cấu trúc như trên, mantozơ có 3 tính chất chính:

– Tính chất của poliol giống saccarozơ: Tác dụng với Cu(OH)2 cho phức đồng – mantozơ màu xanh lam.

– Tính khử tương tự glucozơ: Khử [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có tính khử.

– Bị thủy phân khi có mặt axit xúc tác hoặc enzim sinh ra 2 phân tử glucozơ.

Xem bài học chi tiết tại: https://hochay.com/hoa-lop-12/hoa-12-chuong-2-bai-2-ly-thuyet-chung-ve-disaccharide-739.html

phuong-trinh-hoa-hoc-lop-11-3

#hoalop12 #monosaccharide #hochay #lythuyethoa12 #tracnghiemhoa12 #hoa12nangcao #baitaphoa12 #cachgiaihoa12 #hocgioihoa

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *