Home / Tag Archives: lựa chọn nghề nghiệp

Tag Archives: lựa chọn nghề nghiệp

3 lời khuyên lựa chọn nghề nghiệp

Hướng nghiệp là vấn đề lớn và cần phải đi trước một bước. Nếu việc chọn lựa xuất phát từ năng lực, sở trường của bản thân thì thường sẽ bền vững hơn. Việc chọn nghề, chọn ngành không phù hợp ảnh hưởng rất lớn (theo hướng tiêu cực) đối …

Xem Blog