Home / Uncategorized

Uncategorized

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 18: Dấu trọng âm trong danh từ ghép dài

A. – Một số hợp chất được tạo thành từ 3 phần. Chúng có thể có hai hoặc ba từ, và đôi khi từ thứ nhất và từ thứ hai được nối với nhau bằng dấu gạch ngang: desktop publishing          central nervous system                                 left-luggage officepart:         1    2 …

Xem Blog

Thương mại điện tử bao gồm những gì?

Thương mại điện tử bao gồm 4 nhóm yếu tố chính: Cửa hàng trực tuyến, Thanh toán trực tuyến, Marketing online, Hệ thống hỗ trợ #ViecLamVui #MuaBanNhanh #Ecommerce Cửa hàng trực tuyến: bao gồm các cơ sở hạ tầng công nghệ từ nền tảng mã nguồn mở, Saas, đến các …

Xem Blog